G I Ớ I T H I Ệ U

CSIE được thành lập vào ngày 14 tháng 2, năm 2017 với sự hỗ trợ từ Hội đồng Anh Việt Nam. CSIE mong muốn trở thành trung tâm của tri thức, là mạng lưới hỗ trợ sáng tạo và khởi nghiệp tại Đông Nam Á.

Sứ mệnh

CSIE hành động với tư cách là trung tâm xây dựng hệ sinh thái tác động xã hội cho Việt Nam hạnh phúc

Tầm nhìn

CSIE có tầm nhìn trở thành trung tâm khu vực về đồng chia sẻ, học tập và đồng sáng lập tác động xã hội

Giá trị

Trao quyền
Chính trực
Đồng sáng lập
Cảm hứng

Nhân sự

Associate Prof. Dr Truong Thi Nam Thang

Director

Phó giáo sư tiến sĩ Trương Thị Nam Thắng

Giám đốc

Associate Prof. Dr Do Huong Lan

Deputy Director

Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Hương Lan

Phó giám đốc

Dr Le Viet Thuy

Associate

Tiến sĩ Lê Việt Thủy

Cộng sự

 

Associate Prof. Dr Bui Duc Tho

Associate

Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đức Thọ

Cộng sự

Master Bui Thi Le

Office Manager

Thạc sĩ Bùi Thị Lê

Quản lý văn phòng

Master Tran Hoai Nam

Associate

Thạc sĩ Trần Hoài Nam

Cộng sự

Master Dinh Anh Tuan

Associate

Thạc sĩ Đinh Anh Tuấn

Cộng sự

Master Nguyen Phuong Mai

Associate

Thạc sĩ Nguyễn Phương Mai

Cộng sự

Dr. Chu Van Thang

Associate

Tiến sĩ Chu Văn Thắng

Cộng sự

Dr. Truong Tuan Anh

Associate

Tiến sĩ Trương Tuấn Anh

Cộng sự