was successfully added to your cart.

Talk show “Corporate Social Responsibility”

By 15 January, 2019 Chưa được phân loại

Michel Capron – Giáo sư Khoa học quản lý, trường Đại học tổng hợp Đông Paris, đã có những chia sẻ rất bổ ích với các cựu học viên và học viên cao học CFVG về nội dung “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và sự phát triển bền vững” tại giảng đường D2 – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Sự kiện được đồng tổ chức bởi CFVG và Nhà Xuất bản Tri Thức.


GS. Capron là đồng tác giả cuốn sách Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đã được NXB Trí Thức dịch ra tiếng Viết va xuất bản từ năm 2010 đến nay. http://www.nxbtrithuc.com.vn/…/Trach-nhiem-xa-hoi-cua-doanh…. GS. Capron cũng là người đại diện cho Pháp tham gia xây dựng bộ tiêu chuẩn ISO26000 chuyên về trách nhiệm xã hội.
Buổi nói chuyện được điều phối bởi PGS. TS. Trương Thị Nam Thắng, giám đốc NEU CSIE.
Một số nội dung nổi bật được trao đổi và chia sẻ rất sôi nổi:
– Khái niệm Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
– Những phản ứng và động lực của doanh nghiệp khi thực hiện trách nhiệm xã hội
– Cách tiếp cận Châu Âu và Mỹ với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
– Những cơ sở định hướng, và các tiêu chuẩn đánh giá Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
– Nền tảng cơ sở của việc xây dựng bộ chuẩn về trách nhiệm xã hội ISO26000
– Phân biệt giữa khái niệm Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và phát triển bền vững
Buổi chia sẻ đã có tác động mạnh mẽ đến nhận thức tới người tham gia về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

More infomation: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1823073641346579&id=1821502824836994

Leave a Reply